Contact us

Sales & Support Office (China):
Building 7, No. 218 Xiaowei Avenue,
Xuanwu Nanjing, China, 210014
T: +86-25-8565 2542
F: +86-25-8565 2543
E: sales@cpgoptics.com
W: www.cpgoptics.com
Sales & Support Office (Europe):
Torenallee 20 5617BC Eindhoven,
Netherlands
T: +31-6-103 76 572
F: +31-6-103 76 572
E: sales@cpgoptics.com
W: www.cpgoptics.com
Sales & Support Office (USA):
4701 Patrick Henry Drive Santa Clara,
CA 95054 USA
T: +1-408-981 3861
F: +1-408-890 4848
E: sales@cpgoptics.com
W: www.cpgoptics.com
Facility (China):
Building 7-1, No.98 West Fudi road,
Jurong Jiangsu, China
T: +86-511-8077 9898
F: +86-511-8077 9898
E: sales@cpgoptics.com
W: www.cpgoptics.com